top of page

JUDr. Robert Falbr

Robert působí v advokacii od roku 2004. Založil vlastní advokátní kancelář v roce 2019. Předtím více než deset let působil jako advokát a později senior advokát v jedné z největších českých advokátních kanceláří. Ve své praxi získal komplexní zkušenosti a znalosti, které se snaží vždy maximálně využít ve prospěch klientů. Je zapsán u České advokátní komory pod č. ev. 11907. Ovládá plynně anglický jazyk.

4V0A3442-2b.jpg
JUDr. Robert Falbr

Robert je vyhledávaným odborníkem v oblasti sporné agendy. Úspěšně zastupoval a zastupuje klienty v náročných a komplikovaných soudních a mimosoudních sporech, při kterých klade důraz na efektivní a pro klienty výhodné řešení. Má rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to jak v oblasti hospodářské soutěže, tak v oblasti veřejných zakázek. Je rovněž obhájcem klientů v trestním řízení a v přestupkovém řízení. Ve své praxi běžně dále poskytuje komplexní právní poradenství z oblasti občanského, obchodního a správního práva. Specializuje se také na právo pracovní, právo nemovitostí, právo zdravotnické a cizinecké. Je zprostředkovatelem kolektivních sporů mezi  odborovými organizacemi a zaměstnavateli zapsaný u  Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Svůj volný čas rozděluje mezi rodinu a zájmové aktivity, jako je sport, četba, včelaření, rybařina.

Aktivně se podílí na spolkovém životě. Je místopředsedou Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7, členem voleného orgánu tenisového oddílu TJ Břevnov.

Advokátní kancelář poskytuje vybraným neziskovým organizacím služby PRO BONO.

V našem týmu dále je :

Adam Voldřich, právní asistent

Tereza Písaříková, právní asistentka

Spolupráce :

Mgr. Pavel Pajer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Tachov - www.exekutortachov.cz 

Eliška Komínková, daňová poradkyně

VKS Legal advokátní kancelář s. r. o. - www.akvks.cz  

Spolupracující advokáti

Odměna za právní služby se řídí advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), není-li sjednána dohodou klienta a advokáta odlišně.
JUDr. Robert Falbr, advokát, IČ: 71468188, , DIČ: CZ7802120161, Kopeckého 1326/47, Praha 6

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Česká advokátní komora je smírčím orgánem ve sporech mezi spotřebitelem a advokátem.

bottom of page